13 สิงหาคม 2555

NCDScreen เรื่องวุ่นที่ต้องปรับแก้การลงข้อมูล

ข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN ที่ส่งออกเดือน ก.ค.55 ทำไม error ทั้งหมด แฟ้มนี้ถึงแม้จะมีมาแต่ปีก่อน
แต่่ก็ไม่ได้ส่งให้ สปสช. ปีนี้ถูกกำหนดให้ส่ง สปสช. และกำหนดเงื่อนไขตรวจละเอียด มีหน่วยงานบันทึกคัดกรองเดือน ก.ค.55 (28 แห่ง 34028 ราย) ที่ error เนื่องจาก
1. NC1146 ส่วนสูงว่าง ปีนี้ถ้าจะคัดกรอง ส่วนสูงและน้ำหนักต้องมีให้ครบครับ
2. NC1150,NC1151 ความดันโลหิตวัดครั้งที่ 2 
    สปสช. กำหนดให้วัด 2 ครั้งทุกราย เดิมเรากำหนดกันว่าถ้าสูงเราต้องวัดครั้งที่ 2
    ยืนยัน ยังไงก็หาวิธีใส่ให้ครบ 2 ครั้งก็แล้วกันครับ
3. NC9299 ซ้ำซ้อน ปีหนึ่งให้คัดกรองครั้งเดียวครับ หลายครั้งก็ error
4. NC9280 อายุน้อยกว่า 15 ปี คัดกรองแล้ว error
5. NC1102,CID CHECK เลขประชาชน 13 หลัก ไม่มี ไม่ครบ หรือผิดรูปแบบ
6. NC1141,NC1142 ประวัติสูบบุหรี่ และ ดื่มแอลกอฮอล์ ต้องลงทุกรายครับ
ที่มา : ข้อมูล สสจ.นครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น