16 เมษายน 2555

Navicat For JHCIS 1

การติดตั้ง Navicat เพื่อพร้อมใช้งานกับฐานข้อมูล JHCIS
โปรแกรม Navicat for MySQL เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลประเภท MySql ไม่ว่าจะเป็นการ เขียน Query หรือการ backup สำรองฐานข้อมูล MySql  อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเราจะนำมาใช้กับฐานข้อมูล JHCIS
โปรแกรม navicat เป็นอีกโปรแกรมที่ มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลประเภท MySql ซึ่ง โปรแกรม JHCIS ใช้ฐานข้อมูล MySql สำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรม JHCIS สามารถใช้โปรแกรมนี้เข้าไปดูข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูลได้ง่ายขึ้น หรือจะใช้ Run Code SQL ที่แจกจ่ายกันก็ใช้โปรแกรม Navicat ทำมาเริ่มกันเลยครับ
1.ทำการติดตั้งโปรแกรม Navicat พร้อมทั้งใส่รหัสให้เรียบร้อย
2.ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล JHCIS ใส่ข้อมูลตามภาพเลย
    เลือก Connection ==> MySQL
3.กรอกข้อมูลตามภาพเลย
4.กด Test Connection เมื่อติดต่อฐานข้อมูลได้แล้ว กด OK เป็นอันเสร็จสิ้นการติดต่อฐานข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น