11 สิงหาคม 2555

Person แฟ้มสำคัญในการเริ่มต้น

เรื่องของ คนค้นคน ในแฟ้ม Person 
==> ปีงบ สปสช 2556

หลายท่านเป็นห่วงว่าแก้อย่างไรแฟ้ม person จึงจะผ่าน วิธีแก้ไม่ยากครับ ผมวิเคราะห์รหัส error มากสุดและแนวทางแก้ไขดังนี้
1. error มากสุด 2 อันดับแรก PE9211,PE1111 รหัสอาชีพยังไม่เป็น 4 หลัก(ไม่ใช่เติม 0 ใส่ด้านหน้านะครับ) ทำให้รหัสไม่อยู่ในมาตรฐาน สนย. วิธีการแก้ปรับโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นล่าสุด ทำการ map รหัส 4 หลัก ทำแค่นี้จะทำให้ผ่านได้ 85%
2. error 2 อันดับถัดมา PE9214,PE1114 รหัสศาสนา Map รหัสศาสนาให้เป็น 2 หลัก ทำให้รหัสไม่อยู่ในมาตรฐาน สนย.(ไม่ใช่เติม 0 ใส่ด้านหน้า) แก้ตัวนี้ด้วยแล้วจะผ่าน 87%
3. error 2 อันดับถัดมา PE9215,PE1115 ระดับการศึกษาปรับให้ถูกต้องเป็นเลข 1 หลักว่างไม่ได้ แก้ตัวนี้ด้วยแล้วจะผ่าน 97%
4. error 2 อันดับถัดมา PE1102,CID CHECK เลข 13 หลักไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือไม่มี error ประมาณ 2% ตรวจสอบดูบางคนเราคีย์ครบแต่เลขสลับที่หน่อยก็แก้ไข คนไม่มีก็หามาใส่ หาไม่ได้จริง ๆ ก็ยอม error ครับ 1-2%
5. PE1109 คนที่ไม่ระบุวันเกิดมามีอยู่ประมาณ 0.8% หาได้ก็ใส่มาหาไม่ได้ก็ยอม Error
6. error ตัวอื่น ๆ ก็มีบ้าง ต่ำกว่า 0.2% PE9212 สัญชาติไม่มีในรหัสมาตรฐาน , PE1141 สถานะการจำหน่ายว่าง PE1107 เพศว่าง PE1140 สถานะบุคคลTypearea PE1112 สัญชาติ PE1110 สถานภาพสมรสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น