13 มีนาคม 2555

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการบริการสาธารณสุขเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการบริการสาธารณสุขเบื้องต้น OP-PP2010 for 2555 พัฒนาโดยคุณรังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม โครงสร้างปีงบประมาณ 2555 เพื่อช่วยให้ผู้ที่ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ได้เห็นจุดบกพร่องของข้อมูล และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามส่วนขาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลของหน่วยบริการมีคุณภาพ เช่นเดียวกันกับโปรแกรม OPPP-NHSO 2554  ซึ่งระหว่าง 2 โปรแกรมนี้ ท่านจะใช้ตัวไหนก็ได้ตามสะดวก หรือจะใช้ทั้งสองก็ไม่ผิด       


ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง : โปรแกรม OP-PP2010 for 2555
วิธีติดตั้ง : ถ้าท่านเคยติดตั้งโปรแกรมนี้มาก่อน ให้ Remove โปรแกรม แล้วลบโฟล์เดอร์ OP-PP2010 ออกให้หมด แล้วทำการติดตั้ง Version 2555 โดยดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำ

Update Program  : OP-PP2010_55_550309(Update วันที่ 9 มีค.55)   
วิธีติดตั้งตัว Update : ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำ


แหล่งที่มา : http://61.19.158.205/~fantacynh/oppp2010/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น