11 กันยายน 2555

การวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

การวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S และการบาดเจ็บที่หลายส่วนของร่างกาย หรือที่ไม่ระบุรายละเอียด รวมทั้งการเป็นพิษและผลสืบเนื่องของสาเหตุภายนอก ใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T

การวินิจฉัยโรคที่อยู่ในหมวด S และ T จะมีเฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก PRINCIPLE DX อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีสาเหตุมาประกอบด้วยเป็นOTHER (อื่นๆ) ชนิดการวินิจฉัย(Diag Type = 4)
เช่น รถจักยานยนต์ล้มมีแผลถลอกที่เข่
1. การวินิจฉัยโรคหลัก แผลถลอกที่เข่า คือ S80 Superficial injury of lower leg
--> PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) ชนิดการวินิจฉัย(Diag Type = 1)
2. สาเหตุประกอบ เกิดจากรถจักยานยนต์ล้ม คือ V28 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งโดยไม่มีการชน --> OTHER (อื่นๆ) ชนิดการวินิจฉัย(Diag Type = 4)

เทคนิคการจำรหัสโรคในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บตามร่างกายแบบง่าย ๆ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บ
S0 = การบาดเจ็บที่ศีรษะ ตา หู จมูก ปาก ฟัน
S1 = การบาดเจ็บที่คอ
S2 = การบาดเจ็บที่ทรวงอก หลังส่วนบน กระดูกสันหลังส่วนบน
S3 = การบาดเจ็บที่ท้อง หลังส่วนล่าง กระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกราน อวัยวะสืบพันธุ์
S4 = การบาดเจ็บที่ไหล่ ต้นแขน ไหปลาร้า
S5 = การบาดเจ็บที่ข้อศอกถึงปลายแขน
S6 = การบาดเจ็บของข้อมือ มือลงมาถึงนิ้วมือ
S7 = การบาดเจ็บที่สะโพกถึงต้นขา
S8 = การบาดเจ็บที่หัวเข่าถึงปลายขา
S9 = การบาดเจ็บที่ข้อเท้าลงมาถึงเท้า นิ้วเท้า

ต้องนำมาจับคู่กันกับลักษณะอาการบาดเจ็บซึ่งมี 4 ชนิด คือ
0 = ถลอก
1 = เปิด
2 = หัก
3 = เคลื่อน

การบาดเจ็บชั้นผิว รวม : การถลอก ตุ่มพอง(ที่ไม่เกิดจากความร้อน)รอยฟกช้ำ, รวมจ้ำและก้อนเลือด การบาดเจ็บจากสิ่งแปลกปลอมที่ผิว(เสี้ยน) โดยไม่มีแผลเปิด แมลงกัด(ไม่มีพิษ)

แผลเปิด รวม : สัตว์กัด รอยบาดหรือรอยกรีด แผลฉีกขาด แผลเจาะ(NOS , มีสิ่งแปลกปลอม(ทิ่มแทง))

ยกตัวอย่าง เช่น
แผลถลอกที่ข้อศอก --> ข้อศอก = S5 ถลอก = 0 การวินิจฉัยโรคหลัก แผลถลอกที่ข้อศอก คือ S50
แผลเปิดที่ศีรษะ --> ศีรษะ = S0 แผลเปิด = 1 การวินิจฉัยโรคหลัก แผลเปิดที่ศีรษะ คือ S01

สรุปการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยโรคหลัก --> อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บ + ลักษณะอาการบาดเจ็บ
--> PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) ชนิดการวินิจฉัย(Diag Type = 1)
2. สาเหตุประกอบ --> อะไรเป็นสาเหตุของการป่วย
--> OTHER (อื่นๆ) ชนิดการวินิจฉัย(Diag Type = 4)

สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
V01-X59 อุบัติเหตุ
V01-V99 อุบัติเหตุการขนส่ง
V01-V09 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V10-V19 ผู้ใช้รถถีบบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V20-V29 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V30-V39 ผู้ใช้รถสามล้อเครื่องบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V40-V49 ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V50-V59 ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บ ในอุบัติเหตุการขนส่ง
V60-V69 ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V70-V79 ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V80-V89 อุบัติเหตุการขนส่งทางบกอื่น
V90-V94 อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ
V95-V97 อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและอวกาศ
V98-V99 อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
W00-X59 สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
W00-W19 การตกหรือล้ม
W20-W49 การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต
W50-W64 การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต
W65-W74 การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ
W75-W84 อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใ
W85-W99 การสัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิและความดันสุดขั้ว
X00-X09 การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ
X10-X19 การสัมผัสความร้อนและวัตถุร้อน
X20-X29 การสัมผัสสัตว์และพืชที่มีพิษ
X30-X39 การสัมผัสแรงธรรมชาติ
X40-X49 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ
X50-X57 การออกกำลังมากเกิน การเดินทาง และการขาดแคลน
X58-X59 การสัมผัสโดยอุบัติเหตุกับปัจจัยอื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายเหตุ...ขอบคุณน้องๆ ทีม สสจ.เลย

1 ความคิดเห็น:

  1. แล้วถ้าเกิดโดนไฟช็อตแล้วตกบันได จะให้สาเหตุภายนอก สองอันเลยมั้ยคะ

    ตอบลบ