22 ธันวาคม 2555

ปฐมบท iReport For JHCIS

ปฐมบท iReport For JHCIS
ความคิดที่อยากถ่ายทอดวิชา iReport For JHCIS ยังคงอยู่ในความคิด ไม่ทำออกมาซ๊ะที มีหมออนามัยหลายท่านสนใจใฝ่รู้ วันนี้เลยตัดสินใจแล้วว่าในปี 2556 จะถ่ายทอดวิชา iReport For JHCIS ให้กับพี่น้องหมออนามัยที่ใช้ JHCIS สำหรับผู้ที่อยากจะเขียน Report ใช้เอง โดยใช้วิธีการทำสื่อการสอนลงใน Youtube แล้วค่อยๆเรีนนรู้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ หมออนามัยที่สนใจใฝ่เรียนรู้น๊ะครับ
ลุงหนวดจะขอใช้ 3 ช่องทางที่เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้คือ
1.ตั้งกลุ่ม Facebook มาเฉพาะคือกลุ่ม iReport For JHCIS
2.ใช้ Youtube เพื่อทำสื่อการเรียนรู้
3.ใช้ Webbolg ในการสื่อการเรียนการสอน
ปี 2556 จะเป็นปีที่ถ่ายทอดความรู้เรื่อง iReport For JHCIS ให้พี่น้องหมออนามัยที่สนใจแบบเดียวกับลุงหนวด ออกมาคิดเองทำเองใน Report ที่เราอยากได้ใครรู้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น